Tin tức

Thông tin cần giải mã

  • E165 F312 KB - mặt trận phía nam(1971)
  • c2/d4/f7 - mặt trận phía nam()
  • C14 - ()
  • d56, đ7705 - Campuchia(1982)
  • Mật danh: TRỊ THỪA 2 đơn vị : KH, K bộ K2 PHIÊN HIỆU : 21B Đoàn 420 - THỪA THIÊN HUẾ(1968)

Download

Góp ý