Tin tức

Thông tin cần giải mã

  • 1247 - (1968)
  • e88 - ()
  • ÄÆ¡n vá» 6320, quân khu hữu ngạn - Mật trận phía nam quân khu 4(nÄm 1969)
  • ÄÆ¡n vá» 6320, quân khu tả ngạn - Mật trận phía nam quân khu 4(nÄm 1969)
  • C118 - ()

Download

Góp ý